Cписок польских книг, посвящённых теме преступлений, совершённых ОУН и УПА.
1. Henryk Cybulski, Czerwone noce. Wyd. MON, Warszawa 1969 r., wyd. I. ss. 377 (byy kolejne wydania: II i III) Woy – Przebrae i okolice, pow. ucki i Horochowski (Kisielin)

2. Apolinary Oliwa, Gdy wicono noe. Wyd. Opolskie. Tow. Kult.-Owiat. Opole 1973 r. Wyd. I ss. 141 (Woy – Rafajwka k. Przedboa, pow. ucki).

3. Jzef Sobiesiak, Przebrae. Wyd. MON. Warszawa 1969 r. Wyd. I,. wyd. II 1971.

4. Jzef Sobiesiak i Ryszard Jegorow. Ziemia ponie. Wyd. MON. Warszawa 1964, wyd. II, ss. 399 (plnocny Woy i poludniowe Polesie).

5. Mikoaj Kunicki. Pamitnik kapitana Muchy (poud. Polesie. pnocny Woy i Bieszczady), wyd 1959 r.

6. Autor zbiorowy. Przez uroczyska Polesia i Wolynia. Wyd. MON, Warsawa 1962 r. Wyd. I, ss. 237.

7. Edward Polak. Baza "Topr" i Sowieckie agry. Wspomnienia z lat 1939-1956, Wyd. Narodowe – Reduta widnica 1991 r. s. 128 (woj. stanisawowskie pow. Rohatyn. ukowiec, Wisniowski i urawski).

8. Feliks Trusiewicz. Pokolenie. Wyd. Filadefia 1985 r. ss.105 (Woy pow. ucki – Obrki).

9. Henryk Pajk. Los. Wyd. lubelskie 1969 r. Wyd. I, ss. 267 (Woy, pow. ucki, gm. Royszcze).

10. Wladysaw Kobylaski. W szponach trzech wrogw. Wyd. Wici. Chicago 1988 r. ss. 243 (Woy, pow. uck).

11. Wincenty Romanowski. Kainowe Dni. Wyd. lnstytut Wyd. Zw. Zawodowych, Warszawa 1990 r. ss. 263.

12. Jzef Turowski i Wadysaw Siemaszko. Zbrodnie Ukraiskich Nacjonalistw dokonane na ludnoci polskiej na Wolyniu 1939-1945. Wyd. Gwna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamici Narodowej rodowiska onierzy 27 WD Armii Krajowej. Warszawa 1990 r. ss.180.

13. Antoni B.Szczeniak, Wiesaw S.Szota. Droga do nikd. Wyd. MON, Warszawa 1973 r. wyd. ss. 587 (woj. rzeszowskie i lubelskie lata 1945-1947).

14. Wadysaw Szelgowski. Kryptonim "Bastion". Wyd. MON Warszawa 1968 r. ss. 293 (woj. lubelskie i rzeszowskie – lata 1945-1947.

15. Jan Gerhard. uny w Bieszczadach. Wyd, MON. Warszawa 1969. Wyd. VIII, ss. 591 (woj. rzeszowskie – pow. Lesko, Sanok, Przemyl, Lubaczw i Jarosaw).


Roidpp

16. Jan Bialows. Wspomnienie z Ihrowicy na Podolu. Banderowska rze ludnoci polskiej w Wigili 1944 roku. Koskowola 1997 r. ss. 211. (pow. Tarnopol i okolice).

17. Wadysaw Kubow. Polacy i Ukraicy w Berezowicy Maej koo Zbaraa. Warszawa 1994 r. wyd. II ss.124 i wyd. III poprawione i poszerzone Wrocaw NORTOM. 1999 r. ss. 165 (powiat Zbara i okolice).

18. Florian Ciuru. Wie wity Jzef. Zbkowice lskie 1998 r. ss.300 (woj. stanisawowskie – pow.Koomyja).

19. Edward Gross. Tragedia Podola. Warszawa 1995 r. ss. 332. (woj. tarnopolskie – powiat Brody).

20. Apoloniusz Zawilski. Znw oywiaj kurhany. Wyd. SUOZUN – Wrocaw 1997 r. ss. 337 (woj. Woy – powiaty Dubno, Horochw i uck)

21. Romulad Wernik. Tajkury – wie ktra bya rniastem. Londyn 1997 r. ss. 112 (woj. Woly – powiat Zdobunw)

22. Romulad Wernik. O realn polityk wschodni. Kilka uwiig o polskiej polityce wschodniej i wobec mniejszoci narodowych. Wyd. SUOZUN Wrocaw 1999r.

23. Kazimierz Turzaski. Krwawe noce pod Trembowl. Wyd. SUOZUN. Wrocaw, ss. 151 (woj. tarnopolskie – powiat Trembowla)

24. Feliks Budzisz. Z ziemi cmentarnej. Gdask 1998 r. ss. 214 (woj. Woyskie, powiaty. Kowel i Wodzimierz)

25. Ks. Jzef Anczarski. Kronikarskie zapisy z lat cierpie i grozy w Maopolsce Wschodniej 1939-1946. Krakw 1996 r., ss. 566 (woj. tarnopolskie).

26. Stanislaw Bizu. Historia krzyem znaczona. Lublin 1994 r. ss. 391. Wyd. II, poprawione i poszerzone (woj. lwowskie i tamopolskie).

27. Janina Stopyra-Gawroska. Bez dziecistwa. Warszawa. "Iwar". 1997 r. s. 172 (woj. lwowskie – pow. Grdek Jagielloski).

28. Autor zbiorowy. wiadkowie mwi. Wyd. wiat. Zw. on. Armii Krajowej. Okrg Woy. Warszawa 1996 r. Powiaty: Dubno, Kowel, Luboml, Wodzimierz Woyski, uck, Kostopol, Horochw.

29. Autor zbiorowy Lipniki, Wrocaw 1998 r. ss. 108. Opracowanie Henryk Sowiski, Bogusawa Rudnicka-Kdzierska (woj. Wolyn, pow. Kostopol)

30. Bogusaw Sobo. Woyski yciorys, Pozna 1996 r. ss. 88 (woj. Woy, pow. Kostopol, Janowa Dolina).

31. Ks. Bp. Wincenty Urban. Droga Krzyowa Archidiecezji Lwowskiej w latach drugiej wojny wiatowej 1939-1945. Wrocaw 1983 r. s. 139 (woj. lwowskie. stanisawowskie i tarnopolskie).

32. Czesaw Piotrowski. Krwawe niwa nad Styrem. Horyniem i Sucz, ss. 217 Wyd. (woj. Woy, pow. Kostopol).

33. Czeslaw Piotrowski. Przez Woy, Polesie na Podlasie ss. 246.

34. Wacaw Daruk. Std nasz rd. Wyd. Lubelskie 1984, ss. 220 (pow. Hrubieszw).

35. Witold Hryniewicki. My z Zamojszczyzny. Instytut Wyd. Pax. Warszawa 1988 r. Wyd. II ss. 257 (woj. lubelskie powiaty: Zamojski, Hrubieszowski.

36. Wadysaw Kubw. Publikacje Podolskie, Warszawa 1999 r. ss. 205.


Roidpp

37. Bronisaw Szeremeta. Wataka. Wspomnienia nierozstrzelanego i jego zbrodnie. Wrocaw 1995 r. ss. 64 (woj. tamopolskie, pow. Kamionka Strumiowa)

38. Stanisaw Krakowski. Wspomnienia z Kresowej osady Kociuszkwki na Podolu. Kluczbork 1997 r. s. 151 (woj. tamopolskie, powiat Czortkw).

39. Z. Iowski, S. Iowski. Podkamie. Apokaliptyczne wzgrze, cz. I Opole 1994 r. ss.126 (woj. tarnopolskie, pow. Brody).

40. Micha Sobw. Koropiec nad Dniestrem. Pozna 1999 r. ss. 283. (woj. tarnopolskie, pow. Buczacz).

41. Wadysaw onowski. Matka Boska Buczacka i jedcy Apokalipsy. Wyd. Polihymnia, Lublin-Opole 1998 r. s. 136 (woj. tamopolskie, pow. Brzeany).

42. Wadysaw onowski. Niebo i pieko mojej ziemi. Wrocaw 1992 r. (woj. tarnopolskie, pow. Brzeany).

43. Zbigniew Rusiski. Tryptyk Brzeaski, Wrocaw 1998 r. ss. 216 (woj. tarnopolskie, pow. Brzeany).

44. Wodzimierz Sawosz Dbski. W krgu kocioa Kisieliskiego, Lublin Zamo 1994 r. Wyd. Tow. ss. 274 (pow. Horochw).

45. Wodzimierz Dbski. Antylitopys UPA, Lublin 1995 r. ss.152 (woj. Woy).

46. Zenobiusz Janicki. W obronie Przebraa i w drodze do Berlina, Lublin 1997 r. ss. 185 (woj. Woly, pow. uck).

47. Jan Sokl i Jzef Sude. Kresy wschodnie we krwi. Wyd. Chicago – Pozna, Wrocaw 1998 r. cz 1- 2 i 3 ss. 60 (zbir artykuw).

48. Ks. Wacaw Szetelnicki. Zapominany lwowski bohater ks. Stanisaw Frankl 1903-1944 r. Roma 1983 r. (woj. lwowskie, stanistawowskie i tarnopolskie).

49. Ks. Wacaw Szetelnicki. Trembowla Kresowy bastion wiary i polskoci. Wrocaw 1992 r.

50. Wiktor Poliszczuk. Gorzka Prawda. Toronto – Warszawa – Kijw 1995/1997 r. Zbrodniczo OUN-UPA ss. 422.

51. Wiktor Poliszczuk. Integralny Nacjonalizm Ukriaiski jako odmiana faszyzmu, tom I, Toronto – 1998 r. ss. 233.

52. Wiktor Poliszczuk. Posanie do braci Polakw. Toronto – Warszawa 1998 r. ss.58

53. Wiktor Poliszczuk. Akcja "Wisa". Prba oceny. Toronto – 1997 r. ss. 71

54. Wiktor Poliszczuk. Zginli z rk ukraiskich. Toronto – 1997 r. ss. 152

55. Wiktor Poliszczuk. Apokalipsa wedug Wiktora Ukraica. Toronto – Warszawa 1996. ss. 159

56. Wiktor Poliszczuk. Ocena Polityczna i prawna OUN i UPA. Toronto – 1997 r. ss. 173.

57. Wiktor Poliszczuk. Faszowanie historii najnowszej Ukrainy. Woy – 1943 i jego znaczenie. Toronto – Warszawa 1996 r. ss. 91

58. Wiktor Poliszczuk. Manowce Historykw. Uwagi o badaniach stosunkw polsko-ukraiskich. Toronto 199 r.ss. 46.

59. Wiktor Poliszczuk. Pojcie integralnego nacjonalizmu ukraiskiego. Warszawa – 1997 r. ss. 35

60. Edward Prus. Banderowcy – defekt historii. Wrocaw 1994 r. ss. 94


Roidpp

61. Edward Prus. Melnykowcy – kolaboracja czy opr. Wrocaw. ss.4S

62. Edawrd Prus. Bulbowcy – hajdamacy odrzuceni. Wrocaw 1994 r. ss. 48

63. Edward Prus. Bluff XX wieku, Londyn 1992 r. s,. 256

64. Edward Prus. Kurhany – denia nacjonalistw ukraiskich. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1993 r. ss. 148

65. Edward Prus. Legenda Kresw Wschodnich. Wrocaw NORTOM 1995 r. ss. 262

66. Edward Prus. Operacja "Wisa". Fakty-Fikcje-Mity. Wyd. Wrocaw NORTOM, 1996 r. s. 82.

67. Edward Prus. UPA Armia Powstacza czy kurenie rizunw? Wyd. NORTOM" Wrocaw, 1998 r. ss. 134

68. Edward Prus. Holocaust po banderowsku. Wyd. NORTOM, Wrocaw 1995 r., ss. 202

69. Edward Prus. Atamania UPA. Wyd. NORTOM. Wrocaw 1996 r. ss. 264

70. Edward Prus. Taras Czuprynka hetman UPA i wielki inkwizytor OUN. Wyd. NORTOM Wrocaw 1999 r.ss. 336

71. Edward Prus. Patriarcha Galicyjski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944). Wyd. NORTOM Wrocaw 1999 r. ss. 205.

72. Leon Popek. witynie Woynia, tom I. Lublin 1997 r. ss. 255, ilustracji 545 (dzieje kocioa rzymskokatolickiego na Woyniu)

73. Woyski Testament, opracowali Leon Popek, Tomasz Trusiuk, Pawe Wira i Zenon Wira. Lublin 1997 r.ss. 236, ilustracji 164 (woj. Woy, pow. Luboml, wsie Ostrwki i Wola Ostrowiecka oraz okolice).

74. Okrutna Przestroga, opracowanie: Jerzy Dybski i Leon Popek, Lublin 1997 r. ss. 387, ilustaracji 195, mapy i szkice – 14 (Woy).

75. ladami Ludobjstwa na Woyniu, Okrutna Przestroga. cz. II Lublin 1998 r. ss. 538, ilustracji 262, mapy i szkice – 10 (Woy)

76. Edward Gross. Zbrodnie Ukraiskiej Powstaczej Armii. Gogw 1999 r. s. 452 (Powiaty. Kostopol, Brody i Skaat).

77. Wybaczy nie znaczy zapomnie. Opracowanie: Wadysaw. Dziemiaczuk, Zwizek Ziem Wschodnich RP, Toronto 1996 r. ss. 435, ilustracje 30 (Woy).

78. Adam Pertiatkowicz. Polska Samoobrona w okolicach ucka. Katowice 1995 r. ss. 252 (woj. Woy powiaty Dubno, Horochw i uck).

79. Adam Pertiatkowicz. Woyska Samoobrona w dorzeczu Horynia, Katowice 1997 ss. 336 (woj. Woly, powiaty: Samy, Kostopol, Rwne, Zdobunw i Krzemieniec).

80. Bernard Juzwenko. Syn ziemi podolskiej. Wspomnienia i relacje. Wrocaw 1995 r. ss. 202 (woj. tarnopolskie, pow. Borszw).

81. A.Bata. Bieszczady w ogniu. Wyd. KAW, Rzeszw 1987 r.

82. Ks. Wacaw Szetelnicki. Podolski VIANEY ks. Teodor Kasperski, twrca kalwarii … Krakw 199 r. ss.76. ilus. 16 (pow. zaleszczyki)


Idertrig

dzikuj…naprawd to bya bardzo tragiczna strona w historii naszego narodu


Vetsrezha

а преступления НКВД и коммунизма ??


Roidpp

Чем таким кардинальным отличались методы СБ и НКВД?

– Один из националистических головорезов (С. Янышевский) свидетельствовал: «Керована мною СБ брала активну участь у масовому винищенні польского населення. Під час так званої протипольскої акції було спалено багато сіл і по-звірячому замучено значну кількість польського населення». (ГА СБУ. — Ф.11. — Спр.9079. — Т.41. — Арк.11).

Но преступления советского режима осуждаются, а деятельность и деятели ОУН-УПА возводятся в ранг национальных героев.


Roidpp

Чем таким кардинальным отличались большевики и украинские интегральные националисты(это был свой, местный вариант нацизма, как салашиты в Венгрии, вишисты во Франции или квислинги в Норвегии)? Та же тоталитарная идеология и соответствующие методы.

– "Однак, відомо, що українське націоналістичне підпілля жодного разу не підняло свого голосу проти знищення євреїв. Є ситуації, коли мовчання не виправдане, коли воно стає рівнозначним співучасті. Мовчання ОУН та УГВР про страхіття, що їх чинили нацисти щодо єврейських громадян України, не було випадковим. Воно відображає моральну черствість і глибинну негуманність — риси, які український інтегральний націоналізм поділяє з усіма іншими тоталітарними рухами та системами».
(Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. — в 2-х томах, Київ, 1994).

– В 1939 г. один из активистов ОУН Евгений Стахов в Заберсдорфе (Австрия) прослушал курс лекций по идеологии ОУН и оставил свое свидетельство об этом курсе:
«Должен сказать, что программа лекций, фактически была стопроцентным заимствованием тоталитарной фашистской идеологии. Также шла речь о принципе вождизма и об отношении к демократическому политическому устройству. Тогда уже Провод возглавлял Андрей Мельник, и был он не главой Провода, а вождем. Я припоминаю разные дискуссии на лекциях, слово "демократия" употреблялось только с эпитетом "загнившая". Пропагандировалась однопартийная система». (Cmaxiв С. Крiзь тюрми, пiдпiлля й кордони: Повiсть мого житгя / Передм. М. Ф. Слабошпицького. Киев: Рада, 1995. С. 77.)


Skovhail

Я проти того, що УПА винищувало поляків, бо я сам поляк на 50%…
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s